Αγορά Εργασίας

Python Developer

Αντικείμενο εργασίας

Τα συστήματα διαχείρισης πόρων είναι πλέον απαραίτητα σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας. Στόχος τους είναι η διαχείριση πληροφορίων και πόρων στα πλαίσια μιας επιχείρισης. Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρισης ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να είναι αρκετά εξειδικευμένο και απαιτητικό και οι δυνατότητές του ποικίλουν από τη διαχείριση πελατολογίου και ανθρωπίνων πόρων μέχρι τον έλεγχο της αποθήκης και της παραγωγής. Το αντίκειμενο της θέσης αυτής είναι η ανάπτυξη, η ολοκλήρωση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος.

 

Απαιτούμενα προσόντα

  • Γλώσσα προγραμματισμού python
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα

  • Γνώσεις HTML και CSS
  • Γνώσεις PostgreSQL
  • Γλώσσα προγραμματισμού javascript
  • Εμπειρία με συστήματα unix/linux
  • Εμπειρία με odoo (πρωην openerp)

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Αποστείλατε το πλήρες βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση careers[ at ]delta-pi-systems[ dot ]eu.

Μοιράσου το!

Powered by CoalaWeb

Λίστα Ταχυδρομείου