Αγορά Εργασίας

Python Developer

Αντικείμενο εργασίας

Τα συστήματα διαχείρισης πόρων είναι πλέον απαραίτητα σε πολλούς κλάδους της τεχνολογίας. Στόχος τους είναι η διαχείριση πληροφορίων και πόρων στα πλαίσια μιας επιχειρίσης. Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρισης ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να είναι αρκετά εξειδικευμένο και απαιτητικό. Το αντίκειμενο της θέσης αυτής είναι η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται:

  • ανάπτυξη ενός λογισμικού διαχείρισης πόρων (resource management software) τεχνολογίας client/server,
  • ολοκλήρωση του automated build system,
  • δημιουργία τεκμηρίωσης.

Απαιτούμενες γνώσεις

Είναι απαραίτητη η γνώση της παρακάτω γλώσσας προγραμματισμού και επιθυμητή η εμπειρία με τις παρακάτω τεχνολογίες και εργαλεία:

  • γλώσσα προγραμματισμού python,
  • βιβλιοθήκη GTK+, και κατ' επέκταση pyGTK,
  • βιβλιοθήκες django και cherrypy,
  • εργαλεία py2exe, inno setup, και cdrtools.

Αποστολή βιογραφικών υπο μορφή αρχείου .pdf στο ακόλουθο email: nick_papad[ at ]yahoo[ dot ]com

Μοιράσου το!

Powered by CoalaWeb

Λίστα Ταχυδρομείου