Συζήτηση
Γεια χαρά, Επισκέπτης
Όνομα χρήστη: Κωδικός: Να με θυμάσαι

ΘΕΜΑ: Flappy Bird με pygame

Flappy Bird με pygame 2 Χρόνια 7 Μήνες πριν #3653

 • babaliaris1
 • Το Άβαταρ του/της babaliaris1
 • Αποσυνδεμένος
 • python
 • Δημοσιεύσεις: 433
 • Ληφθείσες Ευχαριστίες 74


GitHub: GitHub project (Τρέχεις το test.py)


Να ξέρεται ο κώδικας είναι πολύ πρόχειρος και χωρίς σχόλια.
Το έκανα στα γρήγορα.

Κωδικας Main:
import pygame, sys
from pygame.locals import *
from Sprite import Sprite
from random import randrange
 
running = True
resolution = (640, 980)
player_speed = 4
score    = 0
pipes_speed = 2
fall_speed  = 3
range_grow  = 150
up = False
dead = False
timer = 0
 
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode(resolution)
pygame.display.set_caption("Flappy Bird")
 
clock = pygame.time.Clock()
 
background   = pygame.image.load("bg.jpg").convert()
player_image  = pygame.image.load("player.png").convert_alpha()
 
pipe_down_image = pygame.image.load("Pipe_Down.png").convert_alpha()
pipe_up_image  = pygame.image.load("Pipe_Up.png").convert_alpha()
 
player_down = pygame.transform.rotate(player_image, -30)
player_dead = pygame.transform.rotate(player_image, -90)
 
player  = Sprite(player_image, (100, 100))
player.set_gravity(True, fall_speed)
 
 
pipe_down = Sprite(pygame.transform.scale(pipe_down_image, (pipe_down_image.get_width(), pipe_down_image.get_height() + randrange(50, range_grow))), (400, 0))
pipe_up  = Sprite(pygame.transform.scale(pipe_up_image, (pipe_up_image.get_width(), pipe_up_image.get_height() - 50)), (400, 520))
 
 
pipe_down1 = Sprite(pygame.transform.scale(pipe_down_image, (pipe_down_image.get_width(), pipe_down_image.get_height() + randrange(50, range_grow))), (600, 0))
pipe_up1  = Sprite(pygame.transform.scale(pipe_up_image, (pipe_up_image.get_width(), pipe_up_image.get_height() - 50)), (600, 520))
 
 
pipe_down2 = Sprite(pygame.transform.scale(pipe_down_image, (pipe_down_image.get_width(), pipe_down_image.get_height() + randrange(50, range_grow))), (800, 0))
pipe_up2  = Sprite(pygame.transform.scale(pipe_up_image, (pipe_up_image.get_width(), pipe_up_image.get_height() - 50)), (800, 520))
 
pipe_down3 = Sprite(pygame.transform.scale(pipe_down_image, (pipe_down_image.get_width(), pipe_down_image.get_height() + randrange(50, range_grow))), (1000, 0))
pipe_up3  = Sprite(pygame.transform.scale(pipe_up_image, (pipe_up_image.get_width(), pipe_up_image.get_height() - 50)), (1000, 520))
 
 
pipes   = [pipe_down, pipe_up, pipe_down1, pipe_up1, pipe_down2, pipe_up2, pipe_down3, pipe_up3]
pipes_down = [pipe_down, pipe_down1, pipe_down2, pipe_down3]
pipes_up  = [pipe_up, pipe_up1, pipe_up2, pipe_up3]
 
 
font = pygame.font.Font("Chango-Regular.ttf", 30)
 
 
def pipe_logic():
 
  for pipe in pipes_down:
    x, y = pipe.get_pos()
 
    if (x < (-pipe_up.get_width()+20) ):
 
      pipe.set_pos((1000, 0))  
      pipe.set_image(pygame.transform.scale(pipe_down_image, (pipe_down_image.get_width(), pipe_down_image.get_height() + randrange(50, range_grow))))
 
  for pipe in pipes_up:
    x, y = pipe.get_pos()
 
    if (x < -pipe_up.get_width() + 10):
      pipe.set_pos((1000, 520))
 
 
 
def player_animations():
 
  if (not dead):
    if (not up):
      player.set_image(player_down)
 
    else:
      player.set_image(player_image)
 
 
 
 
def borders():
  global up
 
  x, y = player.get_pos()
 
  if (y < 0):
    up = False
 
 
  elif (y > 700):
    die()
 
 
 
 
def die():
  global player_speed, pipes_speed, up, dead
 
  dead = True
 
  player_speed = 0
  pipes_speed = 0
  up = False
  player.set_gravity(True, fall_speed)
 
  player.set_image(player_dead)
 
 
 
 
 
 
while running:
 
  for event in pygame.event.get():
 
    if event.type == QUIT:
      running = False
      break
 
    elif event.type == KEYDOWN:
      if event.key == K_UP:
        up = True
 
    elif event.type == KEYUP:
      if event.key == K_UP:
        up = False
 
 
  screen.blit(background, (0,0) )
 
  if (not dead):
    player.move(player_speed, up = up)
 
  player.render(screen, not up)
 
 
  for pipe in pipes:
    x, y = player.get_pos()
    x1,y1= pipe.get_pos()
 
    if (player.get_collision(pipe)):
      die()
 
    elif (x > x1 and x < x1+pipe.get_width() and timer > 40):
      score += 1
      timer = 0
 
    elif (x > x1 and x < x1+pipe.get_width() and timer <= 40):
      timer += 1
 
    if (not dead):
      pipe.move(pipes_speed, left = True)
 
    pipe.render(screen)
 
  if (dead):
    die()
 
  pipe_logic()
  player_animations()
  borders()
 
  screen.blit(font.render(str(score), True, (255,0,0)), (300,300))
 
  pygame.display.flip()
  clock.tick(60)
 
 
pygame.quit()
sys.exit()
 


Κώδικας Sprite:
#Sprite Class
 
class Sprite:
 
  def __init__(this, image, start_pos = (0,0)):
 
    this.image = image
    this.pos  = start_pos
    this.gravity = False
    this.gravity_speed = 5
 
 
 
  def set_image(this, new_imgage):
 
    this.image = new_imgage
 
 
  def set_pos(this, new_pos):
 
    this.pos = new_pos
 
 
  def set_gravity(this, value, speed):
 
    this.gravity = True
    this.gravity_speed = speed
 
 
  def render(this, screen, gravity_active = False):
 
    x, y = this.pos
 
    screen.blit(this.image, this.pos)
 
    if (this.gravity and gravity_active):
      y += this.gravity_speed
      this.pos = (x, y)
 
 
 
  def get_image(this):
 
    return this.image
 
 
  def get_pos(this):
 
    return this.pos
 
 
  def get_width(this):
 
    return this.image.get_width()
 
 
  def get_height(this):
 
    return this.image.get_height()
 
 
 
  def move(this, speed, left = False, up = False):
 
    x, y = this.pos
 
    if (left):
      x -= speed
 
    elif (up):
      y -= speed
 
    this.pos = (x, y)
 
 
  def get_collision(this, other):
 
    x1, y1 = this.pos
    x2, y2 = other.get_pos()
 
    if (x1 + this.get_width() >= x2 and x1 + this.get_width() < x2 + other.get_width()):
      if (y1 > y2 and y1 < y2 + other.get_height()) or (y1+this.get_height() < y2 + other.get_height() and y1+this.get_height() > y2):
        return True
 
 
 
 
Τελευταία διόρθωση: 2 Χρόνια 7 Μήνες πριν από babaliaris1.
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.
Συντονιστές: pmav99
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.645 δευτερόλεπτα

Μοιράσου το!

Powered by CoalaWeb

Λίστα Ταχυδρομείου