Κοινότητα

3η Σειρά Ασκήσεων

Μετά την ανακοίνωση και των λύσεων στην 2η άσκηση, προχωράμε σε μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα όπου πλέον τα προγράμματα που θα γράψουμε αρχίζουν να αποκτούν και πρακτική αξία.

Η τρίτη άσκηση λοιπόν προσπαθεί να προσφέρει μια συνολικότερη επισκόπηση των εννοιών που έχουν συναντήσει μέχρι τώρα, και με την εισαγωγή μερικών καινούργιων να οδηγήσει στην δημιουργία πολύ πιο ενδιαφερόντων προγραμμάτων.


Επομένως, τώρα θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε απλό scripting στην python, να συγκρίνουμε αλφαριθμητικά σε ένα απλό προγραμματάκι, και μετά με βάση την εμπειρία μας από αυτό να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή αυτόματου διορθωτή κειμένου. Τέλος, θα κατασκευάσουμε έναν calculator σε γραφικό περιβάλλον που θα υλοποιεί τις τέσσερις απλές πράξεις (+, -, *, /) και με δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης. Στον calculator θα χρειαστεί η διαχείριση εξαιρέσεων για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα όπως η διαίρεση με το μηδέν.

Για τυχόν λάθη, ή υποδείξεις στις εκφωνήσεις, μπορεί κάποιος να
επικοινωνήσει μαζί μου ή να του στείλω τον κώδικα latex. Για την πρώτη εβδομάδα, η εκφώνηση της άσκησης θα βρίσκεται στην φάση του testing
και θα υπόκειται σε πιθανές αλλαγές σύμφωνα με τις υποδείξεις σας.

Η εκφώνηση της άσκησης συνοδεύεται από ένα ορθογραφικό λεξικό αγγλικών που μπορεί να φανεί χρήσιμο στην δημιουργία του ορθογραφικού διορθωτή, αν και είστε ελεύθεροι να επιλέξετε όποιο νομίζετε είναι καλύτερο.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο forum.

Ημερομηνία Παράδοσης: Μετά το πέρας της εξεταστικής, και πριν φύγουμε(!) από Πάτρα.

Καλή εξάσκηση.

Μοιράσου το!

Powered by CoalaWeb

Λίστα Ταχυδρομείου