Κοινότητα

2η Σειρά Ασκήσεων

Αναρτήθηκε η 2η Σειρά Ασκήσεων.

Για τυχόν λάθη, ή υποδείξεις στις εκφωνήσεις, μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μου ή να του στείλω τον κώδικα latex. Για τις δυο πρώτες ημέρες, η εκφώνηση της άσκησης θα βρίσκεται στην φάση του testing και θα υπόκειται σε πιθανές αλλαγές σύμφωνα με τις υποδείξεις σας.

Ημερομηνία παράδοσης τίθεται με το που γυρίζουμε από τις διακοπές του Πάσχα (Δευτέρα) έτσι ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες.

Ασκήσεις για exceptions και γραφικά αναβάλλονται για μια πιθανή τρίτη άσκηση καθώς χρειάζεται να καλυφθούν πρώτα πιο βασικές δομές.

Οι ασκήσεις και πάλι θεωρούνται εύκολες, αλλά θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο από το 1ο set. Συνιστάται σε κάποιον να κάνει πρώτα το 1ο set, και αφού δει και τις ενδεικτικές απαντήσεις, να προχωρήσει στο 2ο.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο forum.

Ημερομηνία Παράδοσης: 27/4

Καλή εξάσκηση.

Μοιράσου το!

Powered by CoalaWeb

Λίστα Ταχυδρομείου