Αγορά Εργασίας

Μηχανικός Τεχνικής Εξυπηρέτησης // Engineer (Development Platform) – Customer Service

Περιγραφή της θέσης:

 • Ανάπτυξη των προγραμμάτων της εταιρείας μέσω των δυνατοτήτων επέκτασής τους - programming frameworks (Python language, με χρήση των framework της BETA CAE). 
 • Υποστήριξη των πελατών στα programming frameworks των προϊόντων της εταιρείας.
 • Τεκμηρίωση των λειτουργιών των programming frameworks - χρήση Sphinx.
 • Σχεδιασμός νέων λειτουργιών στα υπάρχοντα programming frameworks.
 • Περιβάλλον εργασίας Linux/Windows.
 • Προγραμματισμός με κορμό τη γλώσσα Python και χρήση συναφών επιστημονικών πακέτων.
 • Αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων.
 • Σχεδιασμός και δημιουργία user interface εφαρμογών.
 • Ενασχόληση με διαδικασίες σχετικές με το CAE και αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων. Επεξεργασία δεδομένων προγραμμάτων CAE (NASTRAN, ABAQUS, ANSYS κτλ.)
 • Παρουσίαση των προγραμμάτων σε πελάτες, σε διεθνείς εκθέσεις ή συνέδρια.
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων στην έδρα των πελατών.
 • Αυτοματοποίση της διαδικασίας τεκμηρίωσης των προϊόντων της εταιρείας.

Το σύνολο σχεδόν της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας με τους πελάτες καθώς και όλες οι παραπάνω εργασίες γίνονται στα Αγγλικά.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, Αεροναυπηγού, Πολιτικού Μηχανικού, Φυσικού, Μαθηματικού ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Γνώση και εμπειρία προγραμματισμού σε Python.
 • Θεωρητική κατάρτηση στο πεδίο του προγραμματισμού.
 • Καλή γνώση μηχανικής στερεού σώματος.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες επαγγελματικού επιπέδου σε προφορικό και γραπτό λόγο στην Αγγλική γλώσσα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ευχέρεια ταξιδιών στο εξωτερικό.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων.
 • Εμπειρία σε χρήση επιστημονικών πακέτων σε Python (πχ Numpy, matplotlib).
 • Γνώσεις προγραμματισμού σε Interpreted γλώσσες.
 • Εμπειρία σε χρήση και σχεδιασμό APIs.
 • Γνώσεις πεπερασμένων στοιχείων.
 • Γνώσεις μεθόδων αριθμητικής ανάλυσης.
 • Σπουδές εξειδίκευσης στην υπολογιστική μηχανική.
 • Εξοικείωση με αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.
 • Γνώση και εμπειρία σε προγράμματα CAD/CAE.
 • Portfolio ενασχόλησης με opensource (ή proprietary) projects.
 • Εργασιακή εμπειρία σε τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
 • Γνώση της Γερμανικής, Γαλλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, σε γραπτό και προφορικό λόγο.

Προσφέρονται:

 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μετά από τετράμηνη αξιολόγηση.
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και άριστες συνθήκες εργασίας.
 • Σύγχρονος και διαρκώς ανανεούμενος εξοπλισμός (hardware και software).
 • Διεθνής ταξιδιωτική ασφάλιση κατά τα επαγγελματικά ταξίδια.
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες σχετικές με το αντικείμενο.
 • Σνακς, ροφήματα και μεσημεριανό φαγητό, παροχή της εταιρίας.
 • Γυμναστήριο.
 • Λεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση εδώ.

Μοιράσου το!

Powered by CoalaWeb

Λίστα Ταχυδρομείου