Python

Το NumPy σε Python 3

Το NumPy είναι ένα θεμελειώδες πακέτο για επιστημονικό υπολογισμό. Αποτελεί μια από την βασικότερες εξαρτήσεις για πολλά άλλα πακέτα και η μεταφορά του σε Python 3 ανοίγει πολλούς δρόμους. Μπορεί κάποιος να βρει τον Numpy συμβατό με την Python 3 μέσα από την έκδοση SVN trunk:

svn clone http://svn.scipy.org/svn/numpy/trunk/ numpy
cd numpy
python3 setup.py build

Ο κώδικας θα συμπεριλυφθεί στις εκδόσεις 1.5 και 2.0. Παράλληλα η δουλειά για την μεταφορά σε Python 3 του Scipy (που βασίζεται στο Numpy), προβλέπεται να τελειώσει σύντομα ανοίγοντας ακόμα περισσότερους δρόμους για τη μεταφορά πακέτων σε Python 3.

Μοιράσου το!

Powered by CoalaWeb

Λίστα Ταχυδρομείου